Георги Тошев

Лектор: Адв. Георги Тошев


Организация: Адвокатско дружество Нинов и Тошев


Позиция: Управляващ съдружник


Уебсайт: www.ninovtoshev.com

За лектора:

Георги Тошев е специалист в областта на гражданското право, трудовото право, право на потребителите и потребителска защита, данъчното, екологичното, енергийното право, а също така в областта на защитата на правата на човека. Притежава значителен опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела и представителство пред специализирани комисии и органи.


Познанията му в областта на правните въпроси, свързани с електронната търговия, са на базата на дългогодишната му практика в защита на правата и интересите на едни от най-големите онлайн магазини в България и техните клиенти.


Образование:
- 2002 Свободен университет-Брюксел /Universite Libre de Bruxelles/ - Академична мрежа за правни науки
- 1996-2001 СУ “Св. Климент Охридски”-Юридически факултет, специалност Право, Магистър по право

Специализации:
- Европейско-Китайски Форум „Workshop WS34 за Устойчива консумация”, Копенхаген, Брюксел.
- Икономическия и Социален съвет на Република България - Становище „Мерки за подобряване на правната защита на Потребителите” - експерт по проекта.
- Centre for European Policy Studies - „Common Operational European Definition of Over-indebtedness”
- TAIEX - „Нелоялни търговски практики”.
- БНАП и Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА - Проект „Ограничаване на разпространението на храни със заблуждаваща информация за биологичен продукт” - правен консултант.
- Министерски съвет - „Добрите практики в областта на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз” – кръгла маса.
- Министерски съвет - „Производство по преюдициални заключения” – кръгла маса.

Публикации:
- Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" - лектор.
Участие на лектора в:

E-COMMERCE WORKSHOP 2013

28.09.2013, София, Хотел Анел

Правен модул - 10:00 — 11:00 ч.

Тема на модула: Законовата рамка на електронната търговия. Устойчиви основи за всеки е-магазин.
Резюме: Правилните решения в онлайн предприемачеството трябва да бъдат обезопасени с детайлно познаване и спазване на действащото законодателство. В противен случай всяко едно неправилно действие може да доведе до конфликт, приключващ понякога дори с фатални последствия за съществуването на даден онлайн магазин.

Презентацията на Адв. Георги Тошев от конференцията: изтеглете от тук


Видео от E-COMMERCE WORKSHOP 2013 с участието на лектора: