Интервюта

Любопитна класация на най-споделяните БГ сайтове във Фейсбук страници

Stranici.bg дава информация за най-споделяните български уеб сайтове чрез фейсбук страници. Интерактивната карта показва в реално време най-часто споделяните и обсъждани сайтове от потребителите на фейсбук.


Собствениците на уеб сайтове и специалистите, които се занимават с тяхното популяризиране в социалната мрежа, изследвайки инфографиката и цитираните в нея сайтове и фейсбук страници, могат да направят за себе си редица изводи. Например, какво съдържание се харесва на потребителите, какъв тип водене на фейсбук страница е благоприятно за развитието на собствената аудитория, на какво реагират или не реагират потребителите, и т.н.


За заетите в сферата на електронната сърговия тази инфографика дава ценна информация най-вече за интересите на най-активните български потребители, от което могат да бъдат направени анализи на тяхното търсене, с цел да им бъдат предлагани още по-подходящи стоки и услуги, които да купуват онлайн.


Интерактивната инфографика можете да разгледате тук.