Гергана Бишева

Лектор: Гергана Бишева


Организация: Комисия за защита на потребителите (КЗП)


Позиция: Експерт


Уебсайт: www.kzp.bg

За лектора:

Гергана Бишева е експерт в дирекция „Информационна сигурност и защита на потребителите при продажби от разстояние” към Комисията за защита на потребителите (КЗП). Занимава се с анализиране на българското интернет пространство и осъществяване на контрол по предоставянето на услуги на информационното общество.


Непрекъснато комуникира с юридически и физически лица – търговци, което я прави тесен специалист в практическото прилагане на установените правила в Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите.


В ежедневната си практика взаимодейства на локално ниво с Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а на международно - с компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз и с Европейската комисия по въпросите на услугите на информационното общество.
Участие на лектора в:

E-COMMERCE WORKSHOP 2013

28.09.2013, София, Хотел Анел

Правен модул - 10:00 — 11:00 ч.

Тема на модула: Законовата рамка на електронната търговия. Устойчиви основи за всеки е-магазин.

Резюме: Правилните решения в онлайн предприемачеството трябва да бъдат обезопасени с детайлно познаване и спазване на действащото законодателство. В противен случай всяко едно неправилно действие може да доведе до конфликт, приключващ понякога дори с фатални последствия за съществуването на даден онлайн магазин.

Презентацията на Гергана Бишева от конференцията E-COMMERCE WORKSHOP 2013: изтеглете от тук


Видео от E-COMMERCE WORKSHOP 2013 с участието на лектора: