Христо Петров

лектор: Христо Петров


Фирми: Голдън Вижън


Позиция: собственик           


Уебсайт: smallbusiness.bg
 

ЗА ЛЕКТОРА


Задачата на Христо на предстоящото събитие е да разкаже по-подробно на аудиторията за законовите изисквания и счетоводството на онлайн магазините, както и в светлината на реализацията му като малък и надомен бизнес. Ще сподели какви грешки се допускат и как да се избягват проблеми с институциите. Как да осчетоводяваме дропшипинг модела за продажби е също една интересна тема, в която той има компетентност.


Стартира в бизнеса през 2007 г. Докато обикаля и търси счетоводител за фирмата си, забелязва, че те масово не са наясно с новите технологии. Тогава решава да създаде счетоводна къща, която е в крак с новите бизнеси и технологии. Христо е запознат както с техническите термини, така и с финансите. „Голдън вижън“ има разработен модул за бърз импорт на покупките и продажбите в счетоводния софтуер. Така се намаляват грешките и ръчния труд на счетоводителите, което позволява намаляване на таксите за счетоводно обслужване.УЧАСТИЯ НА ЛЕКТОРА


Изминали събития с участието на лектора:


E-COMMERCE WORKSHOP 2016

26.11.2016, София, Хотел Анел

Уъркшоп Дропшипинг - 17:45 — 18:30 ч.

Тема на уъркшопа: Кратки беседи с реални дропшипъри, надомни търговци и дроп-шипинг доставчици.

Резюме: Дискусия между дропшипъри и надомни онлайн търговци за възможностите за развиването на онлайн бизнес. Христо представя 9-те най-често срещани грешки в счетоводството на стартиращите онлайн търговци.


Видео от E-COMMERCE WORKSHOP 2016 с участието на лектора: