Станислав Ляушкин

Лектор: Станислав Ляушкин


Фирма: Megaplat, Comerando


Позиция: Основател, генерален директор  


Уебсайт: www.megaplat.org
www.comerando.ru

За лектора:

Водещ програмист от Русия, със сериозен практически опит в големите руски компании «Киберплат» и «Гослото». В миналото се е занимавал със създаването на иновационни програмни решения в сферата на платежните инструменти. Успоредно с това е развивал собствен интернет магазин.


Проблемите, с които Станислав Ляушкин се е сблъсквал в процеса на управление на собственият си интернет магазин го насочват към създаването на различни програмни решения, които в последствие са залегнали в основата на разработената от него облачна автоматизираща услуга «Combi Plus».


През 2011 година основава в България фирмата «Megaplat», която започва активно да помага на собствениците на онлайн магазини да развиват активно своят интернет бизнес. Особен акцент Станислав Ляушкин придава на интеграцията на онлайн магазините със системите на доставчиците на стоки и услуги, и също така минимизирането на разходи чрез автоматизирането на различни бизнес процеси.
Участие на лектора в:

E-COMMERCE WORKSHOP 2013

28.09.2013, София, Хотел Анел

Технически модул - 11:00 — 12:00 ч.

Тема на модула: Технически решения за устойчиво развитие. В кухнята на онлайн магазините.

Резюме: За да съществува и да се развива електронната търговия са необходими множество технически решения. По какъв начин софтуерните и хардуерните инструменти помагат на сектора и неговите участници да въплъщават в реалността най-смелите си планове?

Презентацията на Станислав Ляушкин от конференцията: Не е налична (лектора презентира без използване на компютърна презентация).


Видео от E-COMMERCE WORKSHOP 2013 с участието на лектора: